atviras

atviras
ãtviras, -à adj. (3b) 1. DP275, BPII358 neuždarytas, atdaras: Buvo ãtviras langelis, ir išlėkė paukščiukas Gs. Perkūnijai grumiant, užverk langus, ãtvirus nelaikyk J. Stovėjo atvirà skrynia, ir apdulkėjo šventadienės drapanos Ėr. Eidamas nepalik atvirų̃ durų Kp. Ãtvirą klėtį palikai, ir vištų priėjo Rm. Užkelk vartus, nepalik atvirų̃ Kp. | Važiuoja atviru autobusu (atidengtu stogu) . | Kitsai žiūri atviromis (atmerktomis) akimis į karštąją pietų saulę Ns1857,6. 2. Ch3Moz14,53 neužstotas, nepridengtas: Sodui vieta privalo būti atvira sp. Putelis pievinis auga atvirose vietose . Ant ãtviro lauko nušoviau zuikį Dr. Laivas pasuko į atvirą jūrą . Sodai turi būti nusausinti atvirais grioviais sp. O gyvą paukštį išleis už miesto atviran laukan Ch3Moz14,53. | Ypatingai atsargiai elgtis su atvira ugnimi .neužšalęs: Eikit, maudykitės, pakol dar ãtviros upės K.Donel. Atviras vanduo tarp ledo R76.tiesioginis: Atviro mūšio visad sergėdavos . 3. lingv. tariamas atverta burna, platus: Žemaitiškame liežuvėj sanbalsės e, o yra atviros, yra ir spaustos P. 4. lingv. kuris baigiasi balsiu: Ãtviras skiemuo . 5. neužgijęs, kiauras: Baisu į ją pažiūrėti – visos žaizdos atviros Dr.med. aktyviai pasireiškiantis, progresuojantis (apie procesą), užkrečiamas: Atviros džiovos forma . 6. neužlipintas, neužklijuotas (apie laišką): Atėjo atvirà gromata Gs. 7. visiems prieinamas, leidžiamas: Atviras teismo procesas . Atviras partinis susirinkimas (sov.) . | prk.: Čia yra plati atvira tyrimų sritis P.Slavėn. 8. SD75 viešas, neslaptas: Jis mano ãtviras neprietėlis KI11. Atviras (spaudoje skelbiamas) laiškas LmŽ446.
atviraĩ adv. SD75: Balsavimas krivulėse vykdavo atvirai, rankos pakėlimu sp.
9. Kp viską pasisakantis, neturintis paslapčių: Jis visada man atviras, viską pasako . Ekspeditorius buvo atviras su manimi, o aš taip pat mažai ką nuo jo slėpdavau J.Dov. Atviras atsakymas N.
atviraĩ adv.: Jis tai kalbėjo atviraĩ K. Šnekėk atviraĩ J.Jabl. Šičia atvirai girdim ... Kristų dangun užžengusį BPI111.
10. dar neišspręstas: Tas dalykas ir toliau paliktas atviras J.Jabl.
◊ atvirų̃ dùrų dienà laikas norintiems susipažinti su mokyklos, įstaigos ir pan. darbu.
atvirà grõmata; B patentas.
atviramè orè 60 lauke.
atvirì keliai laisvė bet kur eiti: Gali eit kur nori, keliai atviri Vvr.
po ãtviru dangum̃ lauke, ne patalpoje: Teko nakvot po ãtviru dangum Gs.
atvirõs širdiẽs atviras, nuoširdus: Atviros širdies žmogus R37.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atviras — ãtviras bdv. Ãtviras lángas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atviras — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. apertus ryšiai: platesnis terminas – nefrostaminis kanalėlis …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • atviras — statusas T sritis informatika apibrėžtis Visiems prieinamas, nemokamai naudojamas tiesiogiai pagal paskirtį arba kitiems gaminiams kurti. Autoriui priklauso intelektinės nuosavybės teisės. pavyzdys( iai) atvirasis dokumentas, atvirasis išteklius …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • atviras JAV teniso čempionatas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vienos iš ketverių svarbiausių pasaulio vyrų ir moterų teniso (individualiųjų) varžybų, kurios įeina į „Didžiojo šalmo“ programą. Atviras JAV teniso čempionatas kasmet vyksta JAV, jose… …   Sporto terminų žodynas

  • atviras Vokietijos teniso čempionatas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vienos seniausių (po Vimbldono varžybų) tarptautinių teniso varžybų Europos žemyne. Išskyrus dviejų pasaulinių karų laikotarpius, atviras Vokietijos teniso čempionatas rengiamas Vokietijos… …   Sporto terminų žodynas

  • atviras Australijos teniso čempionatas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vienos iš ketverių svarbiausių pasaulio vyrų ir moterų teniso (individualiųjų) varžybų, įeinančių į „Didžiojo šalmo“ programą. Atviras Australijos teniso čempionatas kasmet rengiamas… …   Sporto terminų žodynas

  • atviras Italijos teniso čempionatas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Europos žemyne labai populiarios pasaulio vyrų ir moterų teniso (individualiosios) varžybos. Atviri Italijos teniso čempionatai rengiami nuo 1930 m. kasmet Italijoje, juose dalyvauja stipriausi …   Sporto terminų žodynas

  • atviras Prancūzijos teniso čempionatas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Vienos iš ketverių svarbiausių pasaulio vyrų ir moterų teniso (individualiųjų) varžybų, įeinančių į „Didžiojo šalmo“ programą. Atviri Prancūzijos teniso čempionatai kasmet rengiami Paryžiuje… …   Sporto terminų žodynas

  • atviras Anglijos teniso čempionatas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas ryšiai: žiūrėk – Vimbldono turnyras …   Sporto terminų žodynas

  • atviras sporto klubas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Klubas, kurio nariais gali būti visi norintys sportuoti, dalyvauti klubo veikloje ir pripažįstantys klubo įstatus asmenys. atitikmenys: angl. open sports club vok. offener Sportclub, m rus.… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”